4 tips til konferansearrangører med hensyn til sikkerhet og helseberedskap

Våren er som regel tiden for konferanser og kongresser, og etter at vi nå er ferdig med pandemien, er det flere slike arrangementer enn noen gang tidligere. Selv om mange er svært flinke til å planlegge konferanser og kongresser, er det likevel svært vanlig å la helseberedskap og kompetent helsepersonell gå i glemmeboka. Med tanke på at vi at i 2020 hadde så mange som 13 460 pasienter med diagnosen akutt hjerteinfarkt i Hjerte- og karregisteret, tar man dermed en stor risiko dersom man glemmer helseberedskapen.

  1. Det er viktig å planlegge konferansen godt i god tid, slik at du kan unngå uventede problemer og sikre at alt som trengs er på plass når konferansen starter. Ha beredskapsplaner på plass for hvordan du kan håndtere illebefinnende, ulykker og brann.
  2. Sørg for at planene er tilpasset antall deltakere, slik at beredskap blir riktig dimensjonert.
  3. Sørg for å ha kyndig helsepersonell til stede under konferansen, slik at deltakere med illebefinnende kan få hurtig hjelp. Tid er ofte en viktig faktor for skadebegrensning og i verste fall overlevelse.
  4. Sørg for å ha riktig utstyr tilgjengelig. Dette kan være hjertestarter, førstehjelpsutstyr og medisiner dersom noe skjer.

Vi i Medic Sør AS har lang erfaring med å tilby helseberedskap ved store events, som konferanser, kongresser, konserter og festivaler, idrettsarrangement m.m.

Teamet vårt består av faglært helsepersonell som leger, ambulansepersonell og sykepleiere, som er fullt i stand til å ivareta sikkerheten på konferansen eller kongressen din.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud!

Ring oss på (+47) 952 14 733 eller send oss en melding med skjemaet under