Medic Supervisor

En Medic Supervisor er en personlig konsulent som bistår før, under og etter ditt arrangement.

En viktig oppgave er å være en koordinator mellom deg og dine opp mot andre viktige samarbeidspartnere og etater som politi, brann, sikkerhet og helse. 

Medic Supervisor

En Medic Supervisor er en personlig konsulent som bistår før, under og etter ditt arrangement.

En viktig oppgave er å være en koordinator mellom deg og dine opp mot andre viktige samarbeidspartnere og etater som politi, brann, sikkerhet og helse. 

En Medic Supervisor er en personlig konsulent som bistår før, under og etter ditt arrangement.

En viktig oppgave er å være en koordinator mellom deg og dine opp mot andre viktige samarbeidspartnere og etater som politi, brann, sikkerhet og helse. 

Vi tilbyr:

Kartlegging / behovsbelysning

Sluttrapport / statistikk

Planlegging, gjennomføring og evaluering

Koordinering opp mot andre etater (brann, politi, sikkerhet)

Kontakt med lokalt helsevesen (lokal ambulansetjeneste, legevakt, sykehus)

Vi tilbyr:

Kartlegging / behovsbelysning

Sluttrapport / statistikk

Planlegging, gjennomføring og evaluering

Koordinering opp mot andre etater (brann, politi, sikkerhet)

Kontakt med lokalt helsevesen (lokal ambulansetjeneste, legevakt, sykehus)

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

ROS-analyse står for risiko- og sårbarhetsanalyse. Ved å kartlegge sannsynligheten og konsekvenser av uønskede hendelser på arrangementet, kan man identifisere risikoområder og planlegge for å forhindre disse, eller redusere konsekvensen dersom noe skulle oppstå.

Vi har lang erfaring med å kartlegge risiko som en del av helseberedskap for større arrangementer. Vi hjelper deg med å identifisere og vurdere potensiell risiko i forkant av arrangementet, slik at man har best mulig utgangspunkt og oversikt ved arrangementets start.

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

ROS-analyse står for risiko- og sårbarhetsanalyse. Ved å kartlegge sannsynligheten og konsekvenser av uønskede hendelser på arrangementet, kan man identifisere risikoområder og planlegge for å forhindre disse, eller redusere konsekvensen dersom noe skulle oppstå.

Vi har lang erfaring med å kartlegge risiko som en del av helseberedskap for større arrangementer. Vi hjelper deg med å identifisere og vurdere potensiell risiko i forkant av arrangementet, slik at man har best mulig utgangspunkt og oversikt ved arrangementets start.

En Medic Supervisor gir trygghet

Det gir trygghet å ha en av våre Medic Supervisors på laget når du skal planlegge et større arrangement. La oss hjelpe deg å kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av potensielle, uønskede hendelser. På den måte sikrer man et best mulig utgangspunkt for arrangementet.

En Medic Supervisor gir trygghet

Det gir trygghet å ha en av våre Medic Supervisors på laget når du skal planlegge et større arrangement. La oss hjelpe deg å kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av potensielle, uønskede hendelser. På den måte sikrer man et best mulig utgangspunkt for arrangementet.