Helseberedskap

Medic Sør AS tilbyr helseberedskap ved store events, som konserter og festivaler, idrettsarrangement m.m.

Teamet vårt består av faglært personell  som leger, ambulansepersonell og  sykepleiere, som er fullt i stand til å ivareta sikkerheten på arrangementet ditt.

Du kan føle deg helt trygg med Medic Sør på plass!

Helseberedskap

Medic Sør AS tilbyr helseberedskap ved store events, som konserter og festivaler, idrettsarrangement m.m.

Teamet vårt består av faglært personell  som leger, ambulansepersonell og  sykepleiere, som er fullt i stand til å ivareta sikkerheten på arrangementet ditt.

Du kan føle deg helt trygg med Medic Sør på plass!

Medic Sør AS tilbyr helseberedskap ved store events, som konserter og festivaler, idrettsarrangement m.m.

Teamet vårt består av faglært personell  som leger, ambulansepersonell og  sykepleiere, som er fullt i stand til å ivareta sikkerheten på arrangementet ditt.

Du kan føle deg helt trygg med Medic Sør på plass!

Skal du avvikle et arrangement, er det viktig å ha helseberedskap på plass. Og det er viktig at de som har ansvaret for helseberedskap har riktig kompetanse og erfaring.

Medic Sør tilbyr komplette helsetjenester ved de fleste typer arrangement. Våre medarbeidere har lang erfaring med helseberedskap, og består av faglært personell som lege, ambulansepersonell og sykepleiere. På denne måten kan du som arrangør være trygg på at helseberedskapen er i varetatt, og at dine gjester er i så trygge hender som mulig.

Skal du avvikle et arrangement, er det viktig å ha helseberedskap på plass. Og det er også viktig at de som har ansvaret for helseberedskap har riktig kompetanse og erfaring.

Medic Sør tilbyr komplette helsetjenester ved de fleste typer arrangement. Våre medarbeidere har lang erfaring med helseberedskap, og består av faglært personell som lege, ambulansepersonell og sykepleiere.

På denne måten kan du som arrangør være trygg på at helseberedskapen er i varetatt, og at dine gjester er i så trygge hender som mulig.

Vi tilbyr tjenester ved:

 • Konserter / events
 • Festivaler / treff
 • VIP-oppdrag / kongresser
 • Motorsport / høyenergi-sport (bil, båt, mc)
 • Vintersport-arrangement (ski, snowboard, twintip)
 • Andre idrettsarrangement (sykkel, fotball, håndball m.m.)

Vi kan hjelpe deg med å sikre at arrangementet ditt blir så trygt som mulig. Ta kontakt med oss, så kan vi sammen kartlegge ditt behov, og finne løsninger som passer til formålet.

Vi tilbyr tjenester ved:

 • Konserter / events
 • Festivaler / treff
 • VIP-oppdrag / kongresser
 • Motorsport / høyenergi-sport (bil, båt, mc)
 • Vintersport-arrangement (ski, snowboard, twintip)
 • Andre idrettsarrangement (sykkel, fotball, håndball m.m.)

Vi kan hjelpe deg med å sikre at arrangementet ditt blir så trygt som mulig. Ta kontakt med oss, så kan vi sammen kartlegge ditt behov, og finne løsninger som passer til formålet.

Førstehjelpsstasjoner og ambulerende personell

Vi bemanner ditt arrangement med førstehjelpsstasjoner på området. Førstehjelpsstasjonene sikrer enkel og rask tilgang til hjelp dersom det er behov for dette.

Vi kan også påta oss rollen som ambulerende helsepersonell, hvor vi beveger oss rundt på området for å sikre best mulig oversikt og enkel tilgjengelighet for publikum med behov for assistanse.

Førstehjelpsstasjoner og ambulerende personell

Vi bemanner ditt arrangement med førstehjelpsstasjoner på området. Førstehjelpsstasjonene sikrer enkel og rask tilgang til hjelp dersom det er behov for dette.

Vi kan også påta oss rollen som ambulerende helsepersonell, hvor vi beveger oss rundt på området for å sikre best mulig oversikt og enkel tilgjengelighet for publikum med behov for assistanse.

Vi tenker helhetlig

Dersom det er ønskelig, kan vi også tilby en Medic supervisor. En Medic Supervisor er en personlig konsulent som bistår før, under og etter ditt arrangement, med planlegging, gjennomføring og evaluering.

Vi tenker helhetlig

Dersom det er ønskelig, kan vi også tilby en Medic supervisor. En Medic Supervisor er en personlig konsulent som bistår før, under og etter ditt arrangement, med planlegging, gjennomføring og evaluering.

Smittevern og Covid-19

Vi får en del forespørsler om hjelp til smittevern ved arrangementer. Vi holder oss til enhver tid oppdatert på hvilke tiltak som gjelder, og kan hjelpe deg med å planlegge, overholde lovpålagte tiltak og gjennomføre smittevern på arrangementet.

Smittevern og Covid-19

Vi får en del forespørsler om hjelp til smittevern ved arrangementer. Vi holder oss til enhver tid oppdatert på hvilke tiltak som gjelder, og kan hjelpe deg med å planlegge, overholde lovpålagte tiltak og gjennomføre smittevern på arrangementet.

Feltsykehus/sykestue

På store arrangementer, kan vi etablere en hovedstasjon med feltsykehus eller sykestue. Feltsykehuset har sengeplasser og gjør det mulig å gi større grad av behandling og oppsyn enn på de mindre førstehjelpsstasjonene. Feltsykehus og sykestue kan bemannes med lege dersom dette er ønskelig.

Feltsykehus/sykestue

På store arrangementer, kan vi etablere en hovedstasjon med feltsykehus eller sykestue. Feltsykehuset har sengeplasser og gjør det mulig å gi større grad av behandling og oppsyn enn på de mindre førstehjelpsstasjonene. Feltsykehus og sykestue kan bemannes med lege dersom dette er ønskelig.