Trenger du helsepersonell til konferanse eller kongress?

Da vet du hvor mye arbeid som ligger bak når man skal arrangere en konferanse eller kongress. Det er nøysom planlegging av program, foredragsholdere, konferansested, mat, markedsføring, konferanseverter og finpuss. Alt for å få arrangementet til å bli vellykket.

Trenger du helsepersonell til konferanse eller kongress?

Da vet du hvor mye arbeid som ligger bak når man skal arrangere en konferanse eller kongress. Det er nøysom planlegging av program, foredragsholdere, konferansested, mat, markedsføring, konferanseverter og finpuss. Alt for å få arrangementet til å bli vellykket.

Da vet du hvor mye arbeid som ligger bak når man skal arrangere en konferanse eller kongress. Det er nøysom planlegging av program, foredragsholdere, konferansested, mat, markedsføring, konferanseverter og finpuss. Alt for å få arrangementet til å bli vellykket.

Selv om mange er svært flinke til å planlegge arrangementer som konferanser og kongresser, er det likevel svært vanlig å la helseberedskap og kompetent helsepersonell gå i glemmeboka. Litt rart kanskje, med tanke på at vi at i 2020 hadde så mange som 13 460 pasienter med diagnosen akutt hjerteinfarkt i Hjerte- og karregisteret.

Selv om mange er svært flinke til å planlegge arrangementer som konferanser og kongresser, er det likevel svært vanlig å la helseberedskap og kompetent helsepersonell gå i glemmeboka. Litt rart kanskje, med tanke på at vi at i 2020 hadde så mange som 13 460 pasienter med diagnosen akutt hjerteinfarkt i Hjerte- og karregisteret.

Tid – En viktig faktor for overlevelse

Hvis man i tillegg legger til at omkring 12000 personer rammes av hjerneslag hvert år, og for ikke å nevne alle andre former for illebefinnende som krever akutt hjelp, begynner det å bli mange mennesker vi snakker om. Og når man samler store folkemengder, er sjansen ganske stor for at noe skal skje på nettopp ditt arrangement. Vi vet at tid er en viktig faktor for overlevelse. Og det å ha personell som kan håndtere situasjonen, har kompetanse til å bruke en hjertestarter, kommunisere med legevakt og eventuelt gi medisiner, kan bety forskjellen mellom liv og død for deltakeren.

Tid – En viktig faktor for overlevelse

Hvis man i tillegg legger til at omkring 12000 personer rammes av hjerneslag hvert år, og for ikke å nevne alle andre former for illebefinnende som krever akutt hjelp, begynner det å bli mange mennesker vi snakker om. Og når man samler store folkemengder, er sjansen ganske stor for at noe skal skje på nettopp ditt arrangement. Vi vet at tid er en viktig faktor for overlevelse. Og det å ha personell som kan håndtere situasjonen, har kompetanse til å bruke en hjertestarter, kommunisere med legevakt og eventuelt gi medisiner, kan bety forskjellen mellom liv og død for deltakeren.

Liten kostnad – Stor gevinst!

Sammenligner man kostnadene for god helseberedskap med de andre utgiftspostene for arrangementet, vil nok helseberedskapen utgjøre en svært liten del i det store bildet. Fordelene er imidlertid mange. Arrangøren kan føle seg trygg, deltakerne kan føle seg trygge… Dessuten gir det et godt inntrykk av at arrangementet er profesjonelt gjennomført, og gir et godt omdømme.

Liten kostnad – Stor gevinst!

Sammenligner man kostnadene for god helseberedskap med de andre utgiftspostene for arrangementet, vil nok helseberedskapen utgjøre en svært liten del i det store bildet. Fordelene er imidlertid mange. Arrangøren kan føle seg trygg, deltakerne kan føle seg trygge… Dessuten gir det et godt inntrykk av at arrangementet er profesjonelt gjennomført, og gir et godt omdømme.

Liten kostnad – Stor gevinst!

Sammenligner man kostnadene for god helseberedskap med de andre utgiftspostene for arrangementet, vil nok helseberedskapen utgjøre en svært liten del i det store bildet. Fordelene er imidlertid mange. Arrangøren kan føle seg trygg, deltakerne kan føle seg trygge… Dessuten gir det et godt inntrykk av at arrangementet er profesjonelt gjennomført, og gir et godt omdømme.

Med oss er du i trygge hender!

Vi i Medic Sør AS har lang erfaring med å tilby helseberedskap ved store events, som konferanser, kongresser, konserter og festivaler, idrettsarrangement m.m.

Teamet vårt består av faglært helsepersonell som leger, ambulansepersonell og sykepleiere, som er fullt i stand til å ivareta sikkerheten på konferansen eller kongressen din.

Med oss er du i trygge hender!

Vi i Medic Sør AS har lang erfaring med å tilby helseberedskap ved store events, som konferanser, kongresser, konserter og festivaler, idrettsarrangement m.m.

Teamet vårt består av faglært helsepersonell som leger, ambulansepersonell og sykepleiere, som er fullt i stand til å ivareta sikkerheten på konferansen eller kongressen din.

Medic supervisor

Dersom det er ønskelig, kan vi også tilby en Medic supervisor. En Medic Supervisor er en personlig konsulent som bistår før, under og etter ditt arrangement, med planlegging, gjennomføring og evaluering.

Medic supervisor

Dersom det er ønskelig, kan vi også tilby en Medic supervisor. En Medic Supervisor er en personlig konsulent som bistår før, under og etter ditt arrangement, med planlegging, gjennomføring og evaluering.

Sykestue og ambulerende personell

På de aller største kongressene og messene kan vi stille med førstehjelpsstasjoner og ambulerende personell. Førstehjelpsstasjonene sikrer enkel og rask tilgang til hjelp dersom det er behov for dette.

Vi kan også påta oss rollen som ambulerende helsepersonell, hvor vi beveger oss rundt på området for å sikre best mulig oversikt og enkel tilgjengelighet for publikum med behov for assistanse.

Sykestue og ambulerende personell

På de aller største kongressene og messene kan vi stille med førstehjelpsstasjoner og ambulerende personell. Førstehjelpsstasjonene sikrer enkel og rask tilgang til hjelp dersom det er behov for dette.

Vi kan også påta oss rollen som ambulerende helsepersonell, hvor vi beveger oss rundt på området for å sikre best mulig oversikt og enkel tilgjengelighet for publikum med behov for assistanse.

La oss hjelpe deg med et vellykket arrangement

Å ha helsepersonell til stede, er en god forsikring for at deltakerne dine er i gode hender dersom ulykker skulle oppstå.

Du kan føle deg helt trygg med Medic Sør på plass!

La oss hjelpe deg med et vellykket arrangement

Å ha helsepersonell til stede, er en god forsikring for at deltakerne dine er i gode hender dersom ulykker skulle oppstå.

Du kan føle deg helt trygg med Medic Sør på plass!

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud!

Ring oss på (+47) 993 27 242 eller send oss en melding med skjemaet under

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud!

Ring oss på (+47) 993 27 242 eller send oss en melding med skjemaet under