Medic Sør AS

Medic Sør ble dannet i 2007, og har 15 års solid erfaring med helseberedskap.

Vi er en privat tilbyder av helseberedskap ved store events, som konserter og festivaler, idrettsarrangement, kongresser og konferanser m.m.

Medic Sør AS består av faglært personell (leger, ambulansepersonell, sykepleiere).

Medic Sør AS

Medic Sør ble dannet i 2007, og har 15 års solid erfaring med helseberedskap.

Vi er en privat tilbyder av helseberedskap ved store events, som konserter og festivaler, idrettsarrangement, kongresser og konferanser m.m.

Medic Sør AS består av faglært personell (leger, ambulansepersonell, sykepleiere).

Hvem er vi?

FRODE KONNESTAD
FRODE KONNESTADDaglig leder
Mob: 99327242
Epost: frode@medicsor.no
HEIDI ELINE KONNESTAD
HEIDI ELINE KONNESTADAdministrasjon-Bemanning
Mobil: 95214733
Epost: heidi@medicsor.no