Er du forberedt på at en deltaker får hjerteinfarkt?

Se for deg at du er arrangør av en stor konferanse, et års planlegging er kanskje unnagjort, de siste puslespillbitene er på plass. Kanskje også i siste liten? Alt av finpuss er unnagjort, dørene er åpnet og konferansen har begynt. Alt ser ut til å gå på skinner, og man begynner å puste lettet ut…

De fleste som har arrangert større konferanser eller kongresser vil nok kjenne seg igjen i dette bildet. Et slikt arrangement krever nøye planlegging, et øye for detaljer og organisasjonsevner. I tillegg skal man evne å ha mange baller i lufta på en gang. Når man endelig har startet arrangementet er det fortsatt mye man må passe på og tenke over, men man tillater seg likevel å puste litt ut. Man kom i mål med forberedelsene denne gangen også.

Men la oss fortsette historien litt… Midt i innlegget til tredje foredragsholder blir det plutselig ståk og støy litt lenger bak i salen. En deltaker på tolvte rad har fått et illebefinnende og ligger bevisstløs på gulvet mens folk rundt han forsøker å gi rom og noen forsøker å få kontakt med vedkommende. Mulig et kraftig hjerteinfarkt? Hjerneslag? Eller noe annet? Det er ikke godt å si, ingen av de som er til stede rundt personen, har erfaring eller kompetanse til å håndtere situasjonen.

Hånden på hjertet… Hvor mange av dere som arrangerer konferanser har planlagt for dette? I all planleggingen av arrangementet, med bestilling av konferansested, lunsj, foredragsholdere og kunstneriske innslag… Hvor mange tenkte på helsepersonell og helseberedskap?

Du tenker kanskje at sjansen ikke er stor for at dette skal skje på ditt arrangement, men sannheten er at dette er overveiende sannsynlig at vil skje på et tidspunkt. I 2020 ble det ble det registrert 13 460 pasienter med diagnosen akutt hjerteinfarkt i Hjerte- og karregisteret. 11 282 av disse var nye pasienter som ikke har vært registrert med diagnosen i løpet av de fem forutgående årene. 74 prosent var menn, og 36 prosent av pasientene som fikk førstegangs hjerteinfarkt var kvinner.

Hvis man i tillegg legger til at omkring 12000 personer rammes av hjerneslag hvert år, og for ikke å nevne alle andre former for illebefinnende som krever akutt hjelp, begynner det å bli mange mennesker vi snakker om. Og når man samler store folkemengder, er sjansen ganske stor for at noe skal skje på nettopp ditt arrangement. Vi planlegger for alt annet, hvorfor planlegger vi ikke for dette? Vi vet at tid er en viktig faktor for overlevelse. Og det å ha personell som kan håndtere situasjonen, har kompetanse til å bruke en hjertestarter, kommunisere med legevakt og eventuelt gi medisiner, kan bety forskjellen mellom liv og død for deltakeren.

Mange ønsker nok å holde kostnadene nede, det koster mye penger å arrangere store arrangementer og man kutter ofte i de «unødvendige» kostnadene. Men sammenligner man kostnadene for god helseberedskap med de andre postene, vil nok helseberedskapen utgjøre en svært liten del i det store bildet. Fordelene er imidlertid mange. Arrangøren kan føle seg trygg, deltakerne kan føle seg trygge… Dessuten gir det et godt inntrykk av at arrangementet er profesjonelt gjennomført, og gir et godt omdømme.

Vi i Medic Sør AS har lang erfaring med å tilby helseberedskap ved store events, som konferanser, konserter og festivaler, idrettsarrangement m.m.

Teamet vårt består av faglært personell som leger, ambulansepersonell og sykepleiere, som er fullt i stand til å ivareta sikkerheten på arrangementet ditt.

Dersom det er ønskelig, kan vi også tilby en Medic supervisor. En Medic Supervisor er en personlig konsulent som bistår før, under og etter ditt arrangement, med planlegging, gjennomføring og evaluering.

På de aller største kongressene og messene kan vi stille med førstehjelpsstasjoner og ambulerende personell. Førstehjelpsstasjonene sikrer enkel og rask tilgang til hjelp dersom det er behov for dette.

Vi kan også påta oss rollen som ambulerende helsepersonell, hvor vi beveger oss rundt på området for å sikre best mulig oversikt og enkel tilgjengelighet for publikum med behov for assistanse.

Å ha helsepersonell til stede, er en god forsikring for at deltakerne dine er i gode hender dersom ulykker skulle oppstå.

Du kan føle deg helt trygg med Medic Sør på plass!

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud!

Ring oss på (+47) 952 14 733 eller send oss en melding med skjemaet under