Ta umiddelbart kontakt på post@medicsor.no.

Legg gjerne ved bilder.