Flere ser behovet for medic supervisors

Stadig flere ser behovet for medic supervisors på arrangementene sine. I sommer er Medic Sør hyret inn som medic supervisors for blant andre Fevikmessa i Grimstad og Ravnedalen Live i Kristiansand. Begge arrangementer trekker mange tusen mennesker hvert år, og behovet for å ha et velsmurt helse- og sikkerhetsregime er stort.

Fevikmessa setter sikkerhet i førersetet og at å hyre en supervisor er en god forsikring for oss, sier leder for Fevikmessa og daglig leder for Express IL, Bjørnar Borgestrand Øien.

– Vi er opptatt av å både god planlegging og gjennomføring av våre arrangement. Gjennom å bruke Medic Sør sikrer vi at vi har tenkt igjennom og planlagt for flest mulige scenarioer i forkant av arrangementet, og ved å også ha de til stede under arrangementet er vi trygge på at enhver hendelse blir håndtert på best mulig måte. Kompetansen Medic Sør sitter med er svært verdifull for oss, sier han.

Store arrangementer krever en rekke forskjellige planleggings- og sikkerhetsforanstaltninger for å sikre at de går så smidig som mulig. En av de smarteste tiltakene du derfor bør gjøre, er å leie inn en medic supervisor, en personlig konsulent som bistår før, under og etter arrangementet. De spiller en svært viktig rolle i å sørge for at alle deltakere og gjester er trygge og sikre.

Før arrangementet er en medic supervisor ansvarlig for å vurdere risikofaktorer og utvikle en plan for å håndtere potensielle medisinske nødsituasjoner. Dette inkluderer å gjennomføre en risikovurdering av arrangementet, å utvikle en nødplan og å sørge for at nødvendig medisinsk utstyr er på plass. En medic supervisor vil også kunne gi råd og veiledning om spesifikke medisinske behov for arrangementet, for eksempel om det er behov for spesielle medisiner eller medisinsk utstyr.

Under arrangementet vil en medic supervisor være til stede for å håndtere eventuelle medisinske nødsituasjoner som kan oppstå. De vil også kunne sørge for at medisinsk utstyr og personell er plassert strategisk rundt på arrangementet, og at alle medisinske nødsituasjoner blir håndtert på en rask og effektiv måte. En medic supervisor vil også kunne koordinere med andre viktige samarbeidspartnere og etater som politi, brann, sikkerhet og helse for å sikre at alle nødvendige tiltak blir iverksatt og at alle deltakere og gjester er trygge og sikre.

Etter arrangementet vil en medic supervisor hjelpe med å evaluere arrangementet og eventuelle hendelser som har oppstått, og dermed identifisere eventuelle områder hvor det kan være behov for forbedringer. De vil også kunne gi råd om eventuelle endringer som bør gjøres for å sikre at fremtidige arrangementer blir enda tryggere og mer effektive.

I dagens samfunn er det stadig større fokus på sikkerhet og ansvarlighet, og dette gjelder spesielt for store arrangementer. Ved å ha en medic supervisors på plass, viser du at du tar ansvar for sikkerheten til alle som deltar på arrangementet ditt, samtidig som du sørger for at du har erfarent medisinsk profesjonell som kan hjelpe deg med å takle eventuelle medisinske nødsituasjoner.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud!

Ring oss på (+47) 952 14 733 eller send oss en melding med skjemaet under